Polémica en gol anulado a Cecilio Domínguez de América